Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte & Dagordning 2016

14 APR 2016 22:00
Välkomna till klubbens ÅrsmöteVar: Högdalens Gård, uppe i festlokalen på kortsidan av ridhuset.
När: 7 februari 14.00 2016.

Om du inte har betalt medlemsavgiften för 2016 kan man betala 400 kr kontant på plats eller till klubbens BG 843-9507. För att ha rösträtt på mötet måste avgiften vara betald innan. • Skapad: 14 APR 2016 22:00 Logga naturell 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid
  årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna 
 9. Revisorernas berättelse
  10.  Fastställande av balans- och resultaträkningar
  11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  12.  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet
  13.  Val av ordförande för föreningen
  14.  Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
  15.  Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
  16.  Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)17.  Val av två revisorer och en revisorssuppleant
  18.  Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
  19.  Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
  20.  Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten    där föreningen har rätt att representera med ombud.
  21.  Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
  22.  Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
  Sammanträdets avslutande.
Skribent: Carina Dahl

 

logga_alone_150x56

"Stöd Dressage Club RSF-handla genom Sponsorhuset.Klicka här!"


 

Varje gång du spelar hos Svenska Spel och använder ditt spelkort fördelas ett antal poäng på den klubb eller klubbar du valt. Ju fler poäng klubben har desto större del av potten från Svenska Spel får klubben ta del av.

Allt du behöver för att vara med i SVEA är ett Spelkort.

Klicka på länken till Svenska spel ovan, välj Dressage Club RSF och följ instruktionerna.


 

hästöga fixad 

  


Postadress:
Dressage Club RSF - Ridsport
Matilda Linder, Bondvägen 116
13675 Vendelsö

Kontakt:
Tel: 0706419902
E-post: dressageclubrsf@gmai...

Se all info