Hoppa till sidans innehåll

Dressage Club årsmöte 2018

03 DEC 2015 09:45
Årsmöte Högdalens Gård (festvåningen) 25 februari 2018 kl. 14.00.
På årsmötet kommer vi att välja styrelseledamöter för 2018.

VÄLKOMNA!
  • Uppdaterad: 07 FEB 2018 13:47

Välkomna till Årsmöte i Dressage Club på Högdalens Gård (festvåningen) 25 februari 2018 kl 14.00. 

Vi inleder med fika och den spännande berättelsen om vår medlem Jessica och Magic Dancer - en sannsaga som uppmärksammats både i Hippson och i Ridsport. https://www.hippson.se/artikelarkivet/dressyr/blev-ett-ekipage-tack-vare-facebook.htm 

Alla som har betalat in medlemsavgiften för 2018 är välkomna och innehar rösträtt (det går även att swisha medlemsavgiften på plats).

Länk till dagordningen>


Dagordning Årsmöte Dressage Club RSF 2018-02-25

OBS!
Medlemsavgiften skall vara inbetald för att få rösträtt!


 1.  Mötets öppnande

2.  Val av ordförande för mötet

3.  Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

4.  Fastställande av röstlängd

5.  Val av protokolljusterare och rösträknare

6.  Fastställande av dagordning

7.  Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

8.  Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna

9.  Revisorernas berättelse

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom  ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet

13. Val av ordförande för föreningen

14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen

16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion

17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen

20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra   möten där föreningen har rätt att representera med ombud.

21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.

22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.

23. Sammanträdets avslutande.

Skribent: Annika Kindwall

 

logga_alone_150x56

"Stöd Dressage Club RSF-handla genom Sponsorhuset.Klicka här!"


 

Varje gång du spelar hos Svenska Spel och använder ditt spelkort fördelas ett antal poäng på den klubb eller klubbar du valt. Ju fler poäng klubben har desto större del av potten från Svenska Spel får klubben ta del av.

Allt du behöver för att vara med i SVEA är ett Spelkort.

Klicka på länken till Svenska spel ovan, välj Dressage Club RSF och följ instruktionerna.


 

hästöga fixad 

  


Postadress:
Dressage Club RSF - Ridsport
Matilda Linder, Bondvägen 116
13675 Vendelsö

Kontakt:
Tel: 0706419902
E-post: dressageclubrsf@gmai...

Se all info